Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro kokybės politika pdf
 

 

Paramos šeimai skyriaus paslaugų gavėjų teisių chartija pdf
 
Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro paramos šeimai skyriaus paslaugų gavėjų teisių ir pareigų lankstinukas jpgjpg