Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

5 640x426 min

Prienų socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001 ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą"

                   Centras kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. birželio 25 dieną pasirašė dalyvavimo projekte sutartį. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą Paramos šeimai skyriaus bendrosioms ir socialinės priežiūros paslaugoms gauti, kurių tikslinė  grupė yra vaikai ir šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus arba besilaukiančios šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba. 

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas - didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras. 

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų

 Nuo 2024 m. gruodžio mėn. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras dalyvauja VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje” Nr.07-008-P-0001, kurio metu bus siekiama pratęsti EQUASS ASSURANCE kokybės sertifikatą dar 3 metams.

Dokumentai parengti dalyvaujant  projekte:

Prienų socialinių paslaugų centro EQUASS Assurance diegimo planas 2019-2023 m. (po audito rekomendacijų) Pdf 

Prienų socialinių paslaugų centro EQUASS Assurance diegimo planas 2024 m. (iki išorės audito). Pdf