Projektai, programos

VYKDOMI PROJEKTAI

  I - INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS IR PLĖTRA LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE

 

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 1 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Prienų rajono savivaldybėje. Projekto tikslas - užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais), psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų skyrimo ir teikimo asmens namuose tvarkos aprašas

Projekto vadovas - direktorė Aurelija Urbonienė

Tel. (8 319) 444 70
Mob. 8 698 82833
El. Paštu aurelija.urboniene@prienuspc.lt
 
Socialinė darbuotoja Rita Vaškevičienė
Tel. (8 319) 52 576
Mob. 8 612 55 394
El.p. rita.vaskeviciene@prienuspc.lt

II - PROJEKTAS ,,KOPA“

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras  2023 - 2029 m. vykdo Bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikia kompleksines paslaugas asmenims ir/ar šeimoms.

    KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI – paslaugos, skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.

    TIKSLINĖ PASLAUGŲ GAVĖJŲ GRUPĖ:  Prienų rajone gyvenantys asmenys (šeimos), kuriems reikalingos kompleksiškai teikiamos paslaugos.

   KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI SUDĖTIS:

  • INDIVIDUALIOS IR (AR) GRUPINĖS KONSULTACIJOS asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
  • SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖS asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
  • SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ GRUPĖS vaikams ir paaugliams, vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai;
  • TĖVYSTĖS MOKYMAI šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
  • ŠEIMOS MEDIACIJA – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
  • ŠEIMOS KONSULTAVIMAS asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt.;
  • PAVĖŽĖJIMO PASLAUGA asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu;
  • VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGA teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).

Kreipkitės:

Projekto koordinatorė - direktorės pavaduotoja, socialiniams reikalams Liuda Šeškuvienė 

Mob. 8 698 82 832

El. Paštas - liuda.seskuviene@prienuspc.lt 

 

Socialinė darbuotoja Aušra Šliaužienė

Mob. 8 675 08468
El. Paštu: ausra.sliauziene@prienuspc.lt
 
 
 

  5 640x426 min

III - PROJEKTAS ,,SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TAIKANT EQUASS SISTEMĄ“

Prienų rajono savivaldybės  socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. birželio 25 d. pasirašė dalyvavimo projekte sutartį Nr. EQS-121. Projektas Nr.08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą Paramos šeimai skyriaus bendrosioms ir socialinės priežiūros paslaugoms gauti, kurių tikslinė  grupė yra vaikai ir šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus arba besilaukiančios šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba. 

Projekto tikslas - didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

Projekto partneris - Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras.  

Atrankos rezultatai skelbiami šiuo adresu: http://www.equass.lt/skelbiami-socialiniu-paslaugu-istaigu-dalyvauti-projekte-iii-atrankos-rezultatai/

Daugiau informacijos apie kokybės sistemos diegimą: http://www.reabilitacija.lt/kokybes-sistemos-diegimas/

Centro parengti dokumentai ir įgytas sertifikatas. 

Projekto koordinatorė - direktorės pavaduotoja, socialiniams reikalams Liuda Šeškuvienė 

Mob. 8 698 82 832

El. Paštas - liuda.seskuviene@prienuspc.lt 

 

 

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 

PROJEKTAS „DARBAS-SĖKMĖS GARANTAS!,,

pdf.png pdf.png

 Apie projektą

PROJEKTAS VAIKŲ DIENOS CENTRAS ,,PIENĖS PŪKAS“

PROJEKTAS ,,BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ  ĮKŪRIMAS PRIENŲ RAJONO SAVIVADYBĖJE“

PROJEKTAS ,,INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS TIKSLINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS JŲ NAMUOSE PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“