Darbo užmokestis

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2020.12.31

2021.12.31

2022.03.31            2022.08.01

 

 

Etatų skaič.

VDU EUR

Etatų skaič.

VDU EUR

Etatų skaič.

VDU EUR

Etatų skaič.

VDU EUR

1.

Direktorius

1

*

1

*

1

*

1

*

2.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

1

*

1

*

1

*

1

*

3.

Vyriausiasis buhalteris

1

*

1

*

1

*

1

*

4.

Buhalteris

1

*

1

*

1

*

1

*

5.

Socialinės globos skyriaus vadovas

1

*

1

*

1

*

1

*

6.

Socialinės priežiūros skyriaus vadovas

1

*

1

*

1

*

1

*

7.

Paramos šeimai skyriaus vadovas

1

*

1

*

1

*

1

*

8.

Bendrojo skyriaus vadovas 

1 * 1 *

1

*

1

*

9.

Atvejo vadybininkas

6

1583,00  

6

1978,00  

6

2046,00

6

  2046,00

10.

Socialinis darbuotojas

19

1432,00

19

1586,00

19

1887,00

19

1887,00

11.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

19,80

 959,00

21,45

1059,00

21,45

1265,00

20,45

1265,00

12.

Užimtumo specialistas

1,50

1131,00

1,50

1193,00

1,50

1463,00

1,50

1463,00

13.

Psichologas

0,75

*

0,75

*

0,75

*

0,75

*

14. 

Personalo specialistas 

1 * 1 *

1

*

1

*

15.

Slaugytojas

1,05

1158,00

1,05

1188,00

1,05

1279,00

1,05

1279,00

16.

Slaugytojo padėjėjas

5

861,00

5

866,00

5

886,00

5

886,00

17.

Ūkvedys

1

*

1

*

1

*

1

*

18.

Vairuotojas

1

*

1

*

1

*

1

*

19.

Valytojas

1

*

1,35

642,00

1,35

730,00

1,35

730,00

20. 

Asmeninis asistentas

4 902,00 2 1012,00

2

1161,00

3

1214,00

 

Viso:

69,10     

 

69,10     

 

69,10

 

69,10

 

 Pastaba: VDU-vidutinis darbo užmokestis


Informacija apie įstaigoje dirbančių darbuotojų darbo užmokestį skelbiama atsižvelgiant į LR vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo".