Darbo užmokestis

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2019.12.31

2020.12.31 2021.03.31

 

 

Etatų skaič.

VDU EUR

Etatų skaič.

VDU EUR

Etatų skaič. VDU EUR

1.

Direktorius

1

*

1

*

1 *

2.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

1

*

1

*

1 *

3.

Vyriausiasis buhalteris

1

*

1

*

1 *

4.

Buhalteris

1

*

1

*

1 *

5.

Socialinės globos skyriaus vadovas

1

*

1

*

1 *

6.

Socialinės priežiūros skyriaus vadovas

1

*

1

*

1 *

7.

Paramos šeimai skyriaus vadovas

1

*

1

*

1 *

8.

Atvejo vadybininkas

5

1438,00

6

1583,00

6 1633,00

9.

Socialinis darbuotojas

21

1243,00

19

1432,00

19 1492,00

10.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

20,30

866,00

19,80

959,00

19,20 1002,00

11.

Užimtumo specialistas

1,50

1038,00

1,50

1131,00

1,50 1183,00

12.

Psichologas

0,75

*

0,75

*

0,75 *

13.

Slaugytojas

1,05

*

1,05

1158,00

1,05 1180,00

14.

Slaugytojo padėjėjas

5

841,00

5

861,00

5 866,00

15.

Ūkvedys

1

*

1

*

1 *

16.

Vairuotojas

1,50

904,00

1

*

1 *

17.

Valytojas

1

*

1

*

1,35 642,00

18.

Bendrojo skyriaus vadovas

1

*

1

*

1 *

19.

Personalo specialistas

1

*

1

*

1 *
20.  Asmeninis asistentas 2 899,00 4 902,00 4,25 902,00
 

Viso:

69,1

 

69,10

  69,10  

 Pastaba: VDU-vidutinis darbo užmokestis


Informacija apie įstaigoje dirbančių darbuotojų darbo užmokestį skelbiama atsižvelgiant į LR vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo".