Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veikla:

 Kita teisinė informacija.

VDI: ką reikėtų žinoti mokytojams ir tėvams dėl Mokslo metų pradžios šventės. jpg