Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veikla:

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro vidaus kontrolės politika   pdf

 

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) tvarkos aprašas    pdf

Kita teisinė informacija

VDI: ką reikėtų žinoti mokytojams ir tėvams dėl Mokslo metų pradžios šventės. jpg