VDC "Pienės pūkas"

Nuo 2015 m. sausio mėnesio Centre pradėjo veikti vaikų dienos centro skyrius "Pienės pūkas".

Vadovaudamiesi vaikų dienos centro skyriaus nuostatomis siekiame užtikrinti vaikų teisių bei teisėtų interesų apsaugą. Teikiame mokyklinio amžiaus vaikams, augantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose, nepasiturinčių gyventojų šeimų ir kitiems vaikams nemokamas socialines paslaugas ir dirbame socialinį darbą su šių vaikų tėvais, skatindami juos tinkamai rūpintis, prižiūrėti ir auklėti savo vaikus. Vaikų dienos centro veikla yra orientuota į lankytojų kasdieninio gyvenimo ir socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, tėvų ir vaikų tarpusavio ryšio sustiprinimą bei turiningą užimtumą.

Vaikų dienos centro skyriuje pagal sudarytą savaitės tvarkaraštį lankytojams yra organizuojamas maitinimas, sudaromos sąlygos atlikti namų darbus, dalyvauti įvairaus pobūdžio meninės veiklos užsiėmimuose, kurių metu yra skatinamas kūrybiškumas, saviraiška, atskleidžiami gebėjimai. Vaikų dienos centro skyriaus lankytojai ir jų tėveliai yra įtraukiami į sociokultūrinių renginių organizavimą ir įgyvendinimą. Siekiant mažinti socialinę atskirtį, lankytojams organizuojamos išvykos, ekskursijos, kviečiami dalyvauti visuomeninėse akcijose.  

Darbuotojai, dirbantys vaikų dienos centre - socialinis darbuotojas, psichologas, slaugytojas, užimtumo specialistai, socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis.

Darbuotojų kontaktai