Darbuotojai

 

ADMINISTRACIJA

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Aurelija Urbonienė Direktorė

(8 319) 44 470

8 698 82 833

aurelija.urboniene@prienuspc.lt
Liuda Šeškuvienė Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams

8 698 82 832

liuda.seskuviene@prienuspc.lt

Lina Šuliauskaitė

Vyriausioji buhalterė (8 319) 44 471 lina.suliauskaite@prienuspc.lt
Daiva Budnikienė Buhalterė (8 319) 44 471 daiva.budnikiene@prienuspc.lt 
Violeta Puišienė Psichologė 8 698 79 114 violeta.puisiene@yahoo.com

 

 

VAIKŲ DIENOS CENTRAS „PIENĖS PŪKAS“

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Rita Masikonienė Socialinė darbuotoja 8 686 93004

rita.bagdonaviciute@gmail.com

BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI

Angelė Leikauskienė Socialinė darbuotoja 8 638 72323 angelija12@gmail.com

 

 

 

PARAMOS ŠEIMAI SKYRIUS

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Danguolė Juodsnukienė Paramos šeimai skyriaus vadovė

8 698 82 831

danguole.juodsnukiene@prienuspc.lt

Bena Astrovienė

Atvejo vadybininkė

8 612 55 385 bena.astroviene@prienuspc.lt

Jurgita Vaitiekienė

Atvejo vadybininkė

8 640 07 992 jurgita.vaitiekiene@prienuspc.lt

Dovilė Navickienė (Vaiko priežiūros atostogose)

Atvejo vadybininkė

  dovile.puodziunaite@prienuspc.lt

Jolita Abramavičienė

Atvejo vadybininkė

8 630 06 605 jolita.abramaviciene@prienuspc.lt
 Dileta Navikauskienė 

Atvejo vadybininkė

8 699 02 684 dileta.navikauskiene@prienuspc.lt
 Vilma Deltuvienė    Atvejo vadybininkė 8 655 02 417  vilma.deltuviene@prienuspc.lt
Socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis Prienų mieste

Vardas, pavardė

Telefono Nr. El. paštas
Irena Danilevičienė 8 612 55 483 irenadanileviciene3@gmail.com
Birutė Songailienė 8 612 55 459 norgailed@gmail.com
Rita Masikonienė 8 686 93 004
Aistė Morkūnienė 8 650 72 564 morkunieneaiste@gmail.com
Angelė Leikauskienė 8 682 10 892 angelija12@gmail.com
Paulina Mickaitė 8 612 96 482 mickaitepaulina@gmail.com
Socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis seniūnijose
Vardas, pavardė Seniūnija Telefono Nr.        El. paštas
Angelina Beruta Keturakienė Veiveriai 8 612 50 793 angelina.keturakiene@gmail.com
Agnė Danisevičiūtė Veiveriai 8 69 177916  agnedanise@gmail.com
Jurgita Ruseckienė Pakuonis/ Prienų sen. 8 656 84 199 jurga.ruseckiene@gmail.com
Alma Jurkonienė Stakliškės 8 612 55 406 jurkonienealma@gmail.com
Dalė Danulevičiūtė Stakliškės 8 655 64 910 d.danuleviciute@gmail.com
Loreta Joneliūnienė Jieznas 8 656 03 656 loreta.joneliuniene@gmail.com
Lina Tamošiūnienė Pakuonis 8 612 55 491 tam.linute@gmail.com
Judita Lučkienė Šilavotas 8 612 55 413 siopuke@gmail.com
Paulina Mickaitė Naujoji Ūta 8 612 96 482 mickaitepaulina@gmail.com
Jurgita Petkienė Balbieriškis 8 612 55 468 petkienej@gmail.com
Aušra Šliaužienė Išlaužas 8 655 40 353 ausra.sliauziene@prienuspc.lt

Rūta Zelenekienė (Vaiko priežiūros atostogose)

 

Gintarė Stankevičiūtė (Vaiko priežiūros atostogose)

 

   

 

 

SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS (PAGALBA Į NAMUS, DIENOS SOCIALINĖ GLOBA IR ASMENINĖ PAGALBA)

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Živilė Simanavičienė Socialinės globos skyriaus vadovė

(8 319) 52 576

 8 691 78 566
zivile.simanaviciene@prienuspc.lt

Socialinio darbuotojo padėjėjos, asmeninės asistentės Prienų mieste

Vardas, pavardė

Telefono Nr.
Skirmantė Muškietienė 8 612 55 407
Jolanta Kaminskienė 8 656 81 911
Ligita Lukaševičiūtė 8 612 55 418
Jurgita Stikliuvienė 8 612 60 923
Aušrinė Savickienė 8 612 96 481
Nijolė Anelė Mineikienė 8 614 96 997
Reda Žiūkaitė 8 611 14 138
Rūta Žiūkaitė 8 698 88 975
Evelina Šestavickienė 8 678 35 973

Socialinio darbuotojo padėjėjos, asmeninės asistentės seniūnijose

Vardas, pavardė Seniūnija Telefono Nr.
Aldonė Kalaušienė Stakliškės 8 652 71 382
Rita Lenčiauskienė Jieznas 8 650 24 249
Virginija Lukoševičienė Jieznas 8 600 07 041
Nijolė Buimilienė Jieznas 8 604 37 331
Inga Poderienė Veiveriai 8 612 55473
Laima Valkauskienė Šilavotas 8 612 55 478
Rasa Kazevičienė Naujoji Ūta 8 612 55 154
Jolita Kundrotienė Balbieriškis 8 608 35 441
Jurgita Stadulytė Balbieriškis 8 612 55 432
Oxana Sulzhitskienė Prienai/Pakuonis 8 698 79 658
Laima Stravinskaitė Išlaužas/Pakuonis 8 612 55 461
     

 

 

INTEGRALI PAGALBA

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Rita Vaškevičienė Socialinė darbuotoja 8 612 55 394 rita.vaskeviciene@prienuspc.lt
Lilija Garmuvienė Slaugytoja (8 319) 52 576  
Elena Čepulienė Slaugytoja (8 319) 52 576
Reda Žiūkaitė Socialinio darbuotojo padėjėja 8 611 14 138  
Rūta Žiūkaitė Socialinio darbuotojo padėjėja (8 319) 52 576  
Skirmantė Muškietienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8 612 55 407  
Ona Šaulinskienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 612 82 117  
Zita Saldienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 686 64 368  
Janina Masaitienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja    
Ingrida Vabolytė (Vaiko priežiūros atostogose)
Danutė Gaučienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 675 43 317  
Evelina Šestavickienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 678 35 973  
Oxana Sulzhitskienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 698 79 658  
Rasa Merkevičienė Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 649 19 389  

Zita Juškevičienė

Socialinio darbuotojo/slaugytojo padėjėja 8 671 27 134  
       

 

 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Asta Graužinienė Socialinės priežiūros skyriaus vadovė

(8 319) 52 576

8 697 42 087

asta.grauziniene@prienuspc.lt
Agnė Vaidogienė  (Nėštumo ir gimdymo atostogose)    agne.vaidogiene@prienuspc.lt
Alma Mitinienė Slaugytoja  8 618 03 393  

Agnė Knašytė

Lijana Sarnickienė

Romas Stabingis

Užimtumo specialistai

(8 319) 52 576

 
Danutė Liutvaitienė Socialinio darbuotojo padėjėja (8 319) 52 576  
       

 

 

 

 

 

 

BENDRASIS SKYRIUS

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
 Aurelija Žemaitienė Bendrojo skyriaus vadovė  8 612 55 479 aurelija.zemaitiene@prienuspc.lt
Irena Paludnevičienė Personalo specialistė (8 319) 52 576 irena.paludneviciene@prienuspc.lt
Gintas Šaulinskas Ūkvedys 8 612 55 489 gintas.saulinskas@prienuspc.lt
Valdas Paltanavičius Vairuotojas 8 650 48 810  
 Danutė Zelenekienė Valytoja