Socialinės globos skyrius

Pagalba į namus - tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugos:

 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Bendravimas;
 • Maitinimo organizavimas arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą;
 • Pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.);
 • Lydėjimas į įvairias įstaigas;
 • Kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose.

Dienos socialinė globa - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos:

 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Bendravimas;
 • Laisvalaikio organizavimas;
 • Maitinimo organizavimas;
 • Asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.);
 • Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.);
 • Darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
 • Sveikatos priežiūros paslaugos;
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugų gavėjai yra suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos bei senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos. Šios paslaugos yra teikiamos asmens namuose.

Darbuotojų kontaktai