Viešieji pirkimai

Mažos vertės pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 

2023 m. planuojamų atlikti pirkimų planas pdf