Bendruomeniniai šeimos namai

Prienų rajone 2018 m. vasario mėnesį pradėtas įgyvendinti projektas „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajone“.
Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas visoms Prienų rajone gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Prienų miesto savivaldybė kartu su NVO Prienų neįgaliųjų draugija bei Prienų rajono socialinių paslaugų centru teiks šias paslaugas:

TEIKIAMOS NEMOKAMOS PASLAUGOS:
• Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai
• Individualios psichologo konsultacijos
• Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos
• Šeimos konsultacijos
• Individualios psichologo konsultacijos vaikams bei paaugliams
• Grupinės konsultacijos
• Grupinės konsultacijos paaugliams
• Paramos grupės šeimoms
• Šeimos teisininko bei mediacijos konsultacijos
• Šeimų stovyklos
• Paskaitos aktualiomis temomis
• Vaikų priežiūros paslauga (vaiko priežiūros paslauga teikiama pagal poreikį, kai tėvai dalyvauja projekto veiklose ir paslaugų gavimo metu jiems reikalinga vaiko priežiūra. Paslauga gali pasinaudoti tėvai auginantys vaikus nuo 3 metų iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo ugdymo įstaigą)

Asmeninio asistento paslauga.

Kviečiame kreiptis VISAS Prienų rajone gyvenančias šeimas (ar pavienius asmenis), siekiančius naujų žinių, patarimų, konsultacijų dėl kasdieniame gyvenime patiriamų sunkumų ar iššūkių (pvz, vaikų auginimo ir auklėjimo, tarpusavio santykių problemos, netektys, sunkios ligos, skyrybos, kiti).

Projekto „Stipri šeima Prienuose“ komanda pasirengusi Jums padėti. Laukiame Jūsų skambučių šiais telefonais:

Projekto koordinatorė Irma 8 671 02737.

Socialiniai darbuotojai:

Prienuose           Aušra Šliaužienė  8 655 40 353

Jiezno sen.         Bena Astrovienė   8 612 55 385

Stakliškių sen.    Alma Jurkonienė   8 612 55 406

 
Asmeniniai asistentai: 
8 655 40 353

Edita Mielaikaitė

Aušrinė Savickienė

Indrė Vaitkevičienė

Jurgita Stikliuvienė

Laima Stravinskaitė

Danutė Gaučienė

Skirmantė Muškietienė

El. paštu stipri.seima.prienuose@gmail.com.

 Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.