Bendruomeniniai šeimos namai

esfivp i 1

 

 

 

 

 

 

Bendruomeniniai šeimos namai 

Prienų rajone 2018 m. vasario mėnesį pradėtas įgyvendinti projektas ,,Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajone“.

Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas visoms Prienų rajone gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiška pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Prienų miesto savivaldybė kartu su NVO Prienų neįgaliųjų draugija bei Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centru teiks šias paslaugas:

TEIKIAMOS NEMOKAMOS PASLAUGOS:

 • Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai
 • Individualios psichologo konsultacijos
 • Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos
 • Šeimos konsultacijos
 • Individualios psichologo konsultacijos vaikams bei paaugliams
 • Grupinės konsultacijos
 • Grupinės konsultacijos paaugliams
 • Paramos grupės šeimoms
 • Šeimos teisininko bei mediacijos konsultacijos
 • Asmeninio asistento
 • Šeimų stovyklos
 • Paskaitos aktualiomis temomis
 • Vaikų priežiūros paslauga (vaiko priežiūros paslauga teikiama pagal poreikį, kai tėvai dalyvauja projekto veiklose ir paslaugų gavimo metu jiems reikalinga vaiko priežiūra. Paslauga gali pasinaudoti tėvai auginantys nuo 3 metų iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo ugdymo įstaigą).

Kviečiame kreiptis VISAS Prienų rajone gyvenančias šeimas (ar pavienius asmenis), siekiančius naujų žinių, patarimų, konsultacijų dėl kasdieniame gyvenime patiriamų sunkumų ar iššūkių (pvz.: vaikų auginimo ir auklėjimo, tarpusavio santykių problemos, netektys, sunkios ligos, skyrybos ir kiti).

 

Projekto ,,Stipri šeima Prienuose“ komanda pasirengusi Jums padėti. Laukiame Jūsų skambučių šiais telefonais:

Projekto koordinatorė Irma 8 671 02737

Socialinė darbuotoja Angelė Leikauskienė 8 638 72923, el. paštas angelija12@gmail.com

El. paštu stipri.seima.prienuose@gmail.com

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.1- ESFA-V-416 ,,Kompleksinės paslaugos šeimai". Projekto trukmė iki 2022-12-31.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, Prienų rajono savivaldybei projektui įgyvendinti skiriama 348 045,31 Eur.