Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2020 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitos  pdf

2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos  pdf

2019 m. metinės biudžeto vykdymo ataskaitos  pdf

2018 m. metinės biudžeto vykdymo ataskaitos  pdf

2017 m. metinės biudžeto vykdymo ataskaitos  pdf