Socialinės priežiūros skyrius

Siekiant užtikrinti neįgaliųjų, pagyvenusių asmenų ir vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre yra įkurtos trys užimtumo grupės:

 • neįgaliųjų asmenų;
 • pagyvenusių asmenų (senjorų);
 • vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose.

Su šių grupių lankytojais dirba užimtumo specialistai, psichologė, socialinio darbo organizatorė, socialinės darbuotojos, socialinės darbuotojos padėjėja.

Centrą lankančių klientų gyvenimo kokybė gerinama per jų laisvalaikio užimtumą, taikant individualius ir grupinius užsiėmimus, pritaikant įvairias veiklos formas: darbinių ir meninių įgūdžių stiprinimas (dailė, keramika, tekstilė, maisto gaminimo praktikumai), sveikatinimo užsiėmimai, psichologinė pagalba.

Užsiėmimų metu ugdomi elementarūs darbiniai įgūdžiai, apsitarnavimo, palaikomos smulkiosios motorikos funkcijos, taip išlaikomas klientų fizinis aktyvumas. Taip pat skatinamas klientų kūrybiškumas, iniciatyvumas, savivertė. Kiekvieno asmens kasdieninė veikla organizuojama taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų asmenį būti kuo savarankiškesnį.

 Vykdoma veikla dienos užimtumo grupėse:

 • Dailė - tapyba įvairiomis technikomis.
 • Molis - dirbinių gamyba, degimas, glazūravimas.
 • Pynimas vytelėmis – vytelių iš popieriaus gamyba, daiktų apipynimas vytelėmis.
 • Floristika - augalų kompozicijos, darbas su netradicinėmis medžiagomis.
 • Odos, stiklo dizainas - papuošalų, suvenyrų gamyba.
 • Veltinis - vėlimas sausuoju ir šlapiuoju būdu
 • Tekstilė - siuvimas, mezgimas, siuvinėjimas, nėrimas vąšeliu
 • Medžio darbai - medienos deginimas, konstravimas
 • Maisto ruošimas - buities darbai, stalo serviravimas
 • Mokymas kompiuterinio raštingumo - Microsoft Word, naudojimasis  internetu.