Viešosios ir administracinės paslaugos

Centre teikiamos paslaugos:

I. Bendrosios socialinės paslaugos:

 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Transporto organizavimas;
 • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • Maitinimo;
 • Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
 • Sociokultūrinių paslaugų organizavimas.

II. Specialiosios socialinės paslaugos:

 • Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.

III. Kitos paslaugos:

Paslaugų gavėjai:

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • Socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • Socialinės rizikos šeimos;
 • Kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).