PASIRAŠYTA EQUASS PROJEKTO SUTARTIS

Prienų rajono savivaldybės  socialinių paslaugų centras teikė paraišką projektui „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą" Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001 ir laimėjo atrankos konkursą. Prienų rajono savivaldybės  socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. birželio 25 dieną pasirašė dalyvavimo projekte sutartį. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą Paramos šeimai skyriaus bendrosioms ir socialinės priežiūros paslaugoms gauti, kurių tikslinė  grupė yra vaikai ir šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus arba besilaukiančios šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba. 

Išsamiau

„LINO“ grupės susitikimai

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis:  Irena Danilevičienė, Aistė Morkūnienė ir Birutė Songailienė organizuoja prevencinės programos „Linas“ grupės susitikimus.  Planuojama pravesti   12 susitikimų.  Pirmasis grupės susitikimas įvyko 2019 metų liepos 3 dieną 15.00-16.30 val. Susitikimo tema „Kartu“. Organizatorių tikslas -  sukurti tokią saugumo ir pasitikėjimo vienas kitu atmosferą, kurioje kiekvienas   vaikas galėtų būti savimi.

Išsamiau

VDC "Pienės pūkas" lankytojų ekskursija į Kalvariją

Vasara – puikus laikas kelionėms, pramogoms, išvykoms. Birželio 18d. VDC „Pienės pūkas“ lankytojai iš Prienų miesto ir N. Ūtos vyko į pažintinę ekskursiją Kalvarijoje, lydimi socialinių darbuotojų, dirbančių su šeima P. Mickaitės, R. Bagdonavičiūtės ir D. Navikauskienės.

Išsamiau

IŠVAŽIUOJAMASIS SUSIRINKIMAS JIEZNO SENIŪNIJOJE

Prienų socialinių paslaugų centro Socialinės globos skyrius jau antrus metus tęsia ir puoselėja savo gražias tradicijas – organizuoja darbuotojų išvažiuojamuosius susirinkimus. Tokio pobūdžio susirinkimai yra organizuojami tikslingai, kadangi tai yra vienas iš komandą stiprinančių metodų, papildoma veikla, kurios dėka yra pakeičiama įprasta darbo rutina, sudaroma galimybė darbuotojams geriau pažinti rajono seniūnijas, jose lankomus objektus ir vietinę bendruomenę.  

Išsamiau

Pusės dienos vaikų stovykla

Gražų ir saulėtą birželio 18 – osios rytmetį į Balbieriškį sugūžėjo vaikai iš Pakuonio ir Prienų seniūnijų. Mažuosius dalyvauti pakvietė socialinės darbuotojos, dirbančios su šeima, kurios ir organizavo pusės dienos stovyklą.

Išsamiau