Darbuotojams suorganizuota galimybė išgirsti kelias nuomones apie pensijų kaupimą

Š. m. sausio 23 d. visuotinio susirinkimo metu Centro direktorė pakvietė Sodros ir vieno iš bankų atstovus, kurie pristatė naujuosius pasikeitimus Pensijų kaupimo reformoje ir pateikė daug naudingos informacijos apie pasikeitusio darbo užmokesčio skaičiavimą, gyventojų, bei darbdavių mokamas įmokas, bei kitus rūpimus klausimus. Taip pat, balandžio 2 d. buvo pakviesti nepriklausomi ekspertai, kurie Centro darbuotojus konsultavo pensijų kaupimo klausimais.

Išsamiau

Projektas "Darbas - sėkmės garantas" 2019

Renkama nauja grupė asmenų dalyvauti projekte „Darbas - sėkmės garantas!“.

Socialinių inovacijų fondas kartu su penkiais partneriais įgyvendina projektą „Darbas - sėkmės garantas!“, kurio  tikslas - socialinę atskirtį patiriantiems asmenims padėti integruotis į darbo rinką ir įveikti socialinę atskirtį, teikiant jiems socialinės integracijos paslaugų kompleksą penkiose Kauno apskrities savivaldybėse.

Išsamiau

Pozityvios tėvystės mokymai Stakliškių seniūnijoje

Stakliškių seniūnijoje socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos, dirbančios su šeima,  Alma Jurkonienė ir Dalė Danulevičiūtė pradėjo vesti pozityvios tėvystės mokymus tėvams.

Išsamiau

Tarptautinė vaikų knygos diena

Balandžio 2 - oji – žymiojo danų pasakininko Hanso Christiano Andersono gimimo diena. Nuo 1967 m. pasaulyje ji minima ir kaip Tarptautinė vaikų knygos diena.

Išsamiau

2018 m. veiklos ataskaitinis susirinkimas

Kovo 21 d. Centre vyko 2018 m. veiklos ataskaitinis susirinkimas. Į susirinkimą buvo pakviesti visi Centro darbuotojai. Susirinkimo metu direktorė ir Skyrių vadovai pristatė savo 2018 m. veiklos ataskaitas, buvo aptariami svarbūs einamieji veiklos klausimai bei kiti informaciniai pranešimai.

Išsamiau