Centrui įteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

2021 m. gegužės 28 d. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui buvo įteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, įrodantis, kad Centre teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus. EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu Centras yra įpareigotas kiekvienais metais teikti pažangos ataskaitas apie veiklos efektyvumą ir plėtrą.  

Nuo 2019 m. vyko visos darbo grupės projektinė veikla, o ypač Paramos šeimai skyriaus, kurio funkcijas ir dokumentus nuolat lydėjo auditorė ir jos pastebėjimai. Labai džiugu, jog po vidinio ir išorinio įstaigoje atlikto audito buvome įvertinti sertifikatu iš Europos komisijos.

Už šį įvertinimą esame dėkingi projekto įkvepėjai ir koordinatorei direktorės pavaduotojai, socialiniams reikalams, Liudai Šeškuvienei ir visai darbo grupei: Danguolei Juodsnukienei , Giedrei Želvienei, Jurgitai Vaitiekienei, Dovilei Navickienei, Ritai Bagdonavičiūtei, Irenai Paludnevičienei ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šio tikslo.

Centras įsipareigoja nuolatos tobulėti ir dėti visas pastangas, kad prisidėtų prie nuolatinio socialinių paslaugų kokybės gerinimo proceso Lietuvoje ir visoje Europoje.

Equass