Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

    Nuo 2019 m. pradėjus diegti EQUASS kokybės sistemą, socialinių paslaugų centre buvo sudaryta darbo grupė, kuri periodiškai rinkosi ir dirbo paslaugų kokybės gerinimo ir tobulinimo srityje. Analizavo teikiamų paslaugų įvairovę, kokybę, rengė tvarkas, projekto strategiją susirinkimų metu pristatė visiems Centro darbuotojams. Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeima daug dėmesio skyrė paslaugų gavėjų įtraukimui į paslaugų teikimą, gyvenimo kokybės gerinimą, supažindino su teisėmis, pareigomis ir jų pačių atsakomybėmis priimant sprendimus. Buvo atliktos paslaugų gavėjo anketinės apklausos, renkami ir analizuojami gauti rezultatai.        

     2021 m. balandžio 8-9 d. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre Paramos šeimai skyriuje vyko EQUASS Assurance kokybės ženklo išorės auditas. Auditą atliko sertifikuota EQUASS nepriklausoma, kompetentinga auditorė Kristina Maciūtė Stukanė. Dviejų dienų audito metu išorės auditorė siekė nustatyti ar paslaugų tiekėjas vykdo EQUASS kriterijus peržiūrėdama pagrindinius dokumentus, bendraudama su darbuotojais, paslaugų gavėjais bei kitomis suinteresuotomis šalimis. Domėjosi ir analizavo, kaip pareiškėjas laikosi kriterijų ir kokių rezultatų pasiekė.

       EQUASS kokybės sistema yra pritaikyta socialiniam sektoriui ir siūlo visapusišką požiūrį, grindžiamą specifiniais kokybės kriterijais, veiklos efektyvumo rodikliais, aiškiu išorės vertinimu, audito procedūromis. EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams. Šiuo metu laukiame patvirtinimo iš Briuselio, kad Paramos šeimai skyriaus teikiamos paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų teikimui keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

previous arrow
next arrow
Slider