Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/veudis/domains/prienuspc.lt/public_html/templates/aurytes2017_17103_3/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/veudis/domains/prienuspc.lt/public_html/templates/aurytes2017_17103_3/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

IŠVAŽIUOJAMASIS SUSIRINKIMAS JIEZNO SENIŪNIJOJE

Prienų socialinių paslaugų centro Socialinės globos skyrius jau antrus metus tęsia ir puoselėja savo gražias tradicijas – organizuoja darbuotojų išvažiuojamuosius susirinkimus. Tokio pobūdžio susirinkimai yra organizuojami tikslingai, kadangi tai yra vienas iš komandą stiprinančių metodų, papildoma veikla, kurios dėka yra pakeičiama įprasta darbo rutina, sudaroma galimybė darbuotojams geriau pažinti rajono seniūnijas, jose lankomus objektus ir vietinę bendruomenę.  

 2019 m. birželio 17 d. Prienų socialinių paslaugų centro direktorė A. Urbonienė, Paramos šeimai skyriaus vadovė D. Juodsnukienė, Socialinės globos skyriaus vadovė Ž. Simanavičienė, socialinė darbuotoja R. Vaškevičienė, slaugytoja L. Garmuvienė, socialinio darbuotojo ir slaugytojo padėjėjos bei ūkvedys G. Šaulinskas buvo itin svetingai ir šiltai priimti vienoje iš didžiausių Prienų rajono seniūnijų - Jiezno seniūnijoje. Centro kolektyvo narius Jiezno parapijos namuose pasitiko ir maloniai nustebino socialinio darbuotojo ir slaugytojo padėjėja Onutė Šaulinskienė bei socialinio darbuotojo padėjėjos Virginija Lukoševičienė, Rita Lenčiauskienė ir Nijolė Buimilienė. Prie balta staltiese ir gausiomis vaišėmis padengto stalo Centro darbuotojai turėjo galimybę tarpusavyje artimiau pabendrauti, pasikeisti turima informacija, pasidalinti atvejais iš kasdieninės darbo veiklos ar tiesiog atsipalaiduoti ir pabūti visiems kartu. Ta pačia proga buvo pasidžiaugta, jog pastaraisiais metais Socialinės globos skyriaus darbuotojų sąrašas ilgėja, kadangi prie Centro kolektyvo prisijungė dvi Jiezno seniūnijoje dirbančios socialinio darbuotojo padėjėjos, todėl šiai dienai šios seniūnijos gyventojams socialines paslaugas teikia ir sunkiausiais gyvenimo momentais pagalbos ranką ištiesia ne trys socialinio darbuotojo padėjėjos, bet - penkios.

Jiezno miestelio puošmena ir visos seniūnijos pasididžiavimas – Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo Parapijos bažnyčia, kuri yra pripažinta viena iš gražiausių bažnyčių Lietuvoje. Centro kolektyvas buvo pakviestas aplankyti šiuos Dievo namus ir pasigrožėti baroko stiliaus bažnyčia. Klebonas teol. mgr. kun. Rolandas Bičkauskas ir socialinio darbuotojo padėjėja V. Lukoševičienė trumpai pristatė bažnyčios istoriją, vidaus patalpų puošmenas - bažnyčios lubose esančius paveikslus, centriniame altoriuje esančią Šv. Arkangelo Mykolo paveikslo kopiją ir kt.. Darbuotojos apžiūrėjo ne vieną šimtmetį skaičiuojančius senuosius vargonus bei nusileido į bažnyčioje esančią kriptą, kurioje yra altorius. Centro kolektyvo nariai jaučia nuoširdų dėkingumą Klebonui teol. mgr. kun. Rolandui Bičkauskui, kuris paaukojo Šv. Mišias socialines paslaugas teikiančiai įstaigai, siekiant palaiminti Centrą, darbuotojus bei jų atliekamą sunkų, bet prasmingą darbą. Pirmą kartą paaukotos Šv. Mišios Centrui – didelė garbė ir dovana visam Centro kolektyvui ir jo bendruomenei.     

Šalia Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo Parapijos bažnyčios veikia gerbiamo Vytauto Guso vadovaujamas Jiezno Pacų grafystės muziejus, kuriame yra saugojamos Jiezno miestelio istorijos detalės – Pacų rūmų maketas, nuotraukos, paveikslai ir kt. Apsilankymo metu muziejaus vadovas atskleidė ne vieną epizodą iš istorijos šaltinių apie Jiezno dvarą, Pacų giminės gyvavimo metus, bažnyčios likimą. Džiugu, jog Jiezno bendruomenėje yra tokių žmonių, kaip gerbiamas Vytautas Gusas, kurio „auksinėse rankose” atgimsta praeitis, kurio neišmatuojamų atminties turtų dėka Jiezno istorija iki šiol yra gyva, skleidžiama Jiezno miestelio gyventojams ir svečiams.

Išvažiuojamasis susirinkimas Jiezno seniūnijoje – gyvenimiška ir turininga patirtis, leidusi kiekvienam darbuotojui geriau pažinti Jiezno kraštą. Centro kolektyvo vardu reiškiame nuoširdžią padėką šio susirinkimo iniciatorei socialinio darbuotojo padėjėjai V. Lukoševičienei už atsakingai suorganizuotą susitikimą. Dėkojame socialinio darbuotojo padėjėjoms R. Lenčiauskienei ir N. Buimilienei bei socialinio darbuotojo ir slaugytojo padėjėjai Onutei Šaulinskienei, kurios įtemptoje kasdieninėje veikloje atrado laiko ir prisidėjo prie šio susirinkimo įgyvendinimo.

Džiaugiasi širdis, jog tarp kolektyvo narių neblėsta gyvastis, kad įvairiomis formomis bei veiklomis yra puoselėjamas komandos bendrumo jausmas, kuriami tarpusavio santykiai, stiprinamas pasitikėjimas, pagarba, vidinė motyvacija darbui bei lojalumas savo profesinei veiklai.

Socialinės globos skyriaus vadovė Živilė Simanavičienė