2018 m. veiklos ataskaitinis susirinkimas

Kovo 21 d. Centre vyko 2018 m. veiklos ataskaitinis susirinkimas. Į susirinkimą buvo pakviesti visi Centro darbuotojai. Susirinkimo metu direktorė ir Skyrių vadovai pristatė savo 2018 m. veiklos ataskaitas, buvo aptariami svarbūs einamieji veiklos klausimai bei kiti informaciniai pranešimai.

Centro veiklos rezultatus pristatė direktorė Aurelija Urbonienė. Direktorė daugiau akcentavo informaciją apie žmogiškuosius bei finansinius išteklius, Centre vykdomą projektinę veiklą, pasiektus rezultatus ir siektinus tikslus 2019 m. Paramos šeimai skyriaus veiklos rezultatus pristatė skyriaus vadovė Danguolė Juodsnukienė.  Živilė Simanavičienė, socialinės globos skyriaus vadovė, pristatė savo skyriaus veiklą,  skyriaus vadovė Eglė Zaščiurinskienė pristatė socialinės priežiūros skyriaus veiklos ataskaitą. Bendrojo skyriaus veiklą pristatė skyriaus vadovė Giedrė Želvienė. Pateikta informacija buvo labai išsami ir informatyvi.

Direktorė ir skyrių vadovės pristatę savo ataskaitas dėkojo visiems darbuotojams už bendrą darbą ir pasiektus veiklos rezultatus 2018 m. Taip pat 5 darbuotojams buvo įteiktos padėkos už tikslingai ir profesionaliai vykdomas darbines funkcijas ir kitas kompetencijas.

Informaciją rengė Bendrojo skyriaus vadovė Giedrė Želvienė.

previous arrow
next arrow
Slider