Bendradarbiavimas – tai kelias į profesionalumą.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras, jau nebe pirmus metus, aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su įvairiomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

 2018 m. lapkričio 29 d. vyko susitikimas – diskusija „Socialinių paslaugų centrų darbo organizavimas ir paslaugų teikimo gerinimas“.

Prienuose svečiavosi Utenos rajono, Elektrėnų, Varėnos, Jonavos rajono, Ukmergės, Šakių, Panevėžio, Kauno rajono, Kauno miesto socialinių paslaugų centrų, Marijampolės ir Vilkaviškio socialinės pagalbos centrų, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro, Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro, VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“, Prienų globos namų bei Nemajūnų dienos užimtumo centro atstovai.

Svečius sutiko ir pasveikino Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro senjorų užimtumo grupės choras „Šarma“, vadovaujamas užimtumo specialistės Lijanos Sarnickienės. Susitikimo tikslas – socialines paslaugas teikiančių įstaigų asociacijos kūrimas, bei aptarti socialinių paslaugų darbo organizavimą ir  paslaugų teikimo gerinimą. Įstaigų atstovai pasiskirstę darbo grupėmis „Pagalba į namus ir dienos globa“, „Darbas su šeima“, „Užimtumas centre“, „Integrali pagalba, kompleksinės paslaugos“ diskutavo ir dalijosi gerąją patirtimi teikiant socialines paslaugas, išsakyti pastebėjimai, pasiūlymai dėl socialinių paslaugų kokybės gerinimo, aptarti administravimo ir organizaciniai klausimai bei kitos aktualios temos.

Tokie susitikimai skatina siekti profesinio tobulėjimo bei aukščiausių rezultatų socialinių paslaugų teikimo srityje, stiprina bendradarbiavimo saitus.

Informaciją rengė socialinės priežiūros skyriaus vadovė   Eglė Zaščiurinskienė

previous arrow
next arrow