Pozityvi ir sėkminga tėvystė

Nuo š.m. spalio 17 d.  iki lapkričio 21 d. vyko  pozityvios ir sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymo užsiėmimai, kuriuose dalyvavo penki  dalyviai. Susitikimų tikslas - daryti teigiamą poveikį vaikų elgesiui, daugiau dėmesio skirti vaiko gyrimui, netaikyti fizinių bausmių ir surasti daugiau alternatyvių reagavimo į neigiamą elgesį būdų.

Kiekvieno susitikimo metu buvo užduodami namų darbai, vyko jų aptarimas. Dalyvės dalijosi gerąja patirtimi, drauge analizavo, aptarinėjo sudėtingas vaikų auklėjimo problemas, ieškojo būdų joms spręsti.
Paskutiniojo susitikimo metu  dalyvės įvardijo, kas joms patiko mokymuose, ko išmoko, ką pradėjo taikyti namuose, kas joms patiko grupės darbe.

Pozityvios ir sėkmingos tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimų metu tėvai įgijo ne tik praktinių ir teorinių žinių, bet gavo ir pažymėjimus apie dalyvavimą šiuose mokymuose.

Socialinė darbuotoja  dirbanti  su šeima Angelė Leikauskienė, Rūta Zelenekienė.

nuotrauka2 min

nuotrauka1 min