Sėkminga tėvystė

Šių metų kovo – birželio mėn. Prienų r. sav. socialinių paslaugų centre buvo vykdomi pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo mokymai pagal „Sėkmingos tėvystės“ programą. Mokymus organizavo socialinės darbuotojos, dirbančios paramos šeimai skyriuje: Birutė Songailienė, Irena Danilevičienė, Aistė Morkūnienė. Grupės darbe dalyvavo 8 narės. Vyko 6 susitikimai kas dvi savaitės.

Pirmojo susitikimo metu akcentuota pagyrimų svarba augančiam vaikui. Kiekvienai dalyvei išdalinta medžiaga „100 būdų, kaip pagirti žmogų“. Analizuoti pagyrimo žingsniai, pagrindinės taisyklės, kaip elgtis teisingai.

Antrame susitikime analizuota: dėmesio skyrimas, gyrimas ir atlygis. Dalyvės buvo mokomos suprasti dėmesio rodymo vaiko geram ir blogam elgesiui poveikį. Sužinojo, kaip rodyti pozityvų dėmesį elgesiui, kurį jie norėtų paskatinti. Suvokė, jog elgesio gyrimas paskatina vaiką dažniau taip elgtis. Atkreipė dėmesį, kaip ir kada girti vaiko elgesį, kaip ir kada vartoti atlygį.

Trečias  susitikimas skirtas ribų nustatymui ir sakymui  „ne“.  Pristatyti įvairūs ribų nustatymo būdai. Pabrėžta, jog nustatant ribas, ypač svarbu būti aiškiems ir nuosekliems. Aiškintasi, kaip galima uždrausti. Išgryninta, kokį elgesį tėvai leidžia, o kokį – draudžia.

Ketvirtame susitikime analizuoti koreguojantys nurodymai ir atskyrimas. Koreguojantys nurodymai yra labai veiksmingas elgesio keitimo būdas. Pristatyta, kaip naudoti koreguojančias instrukcijas: konkrečiuose nurodymuose pabrėžiant alternatyvų elgesį, kokiose situacijose galima naudoti atskyrimą (pertraukėlę), kaip atskirti vaiką.

Penktas susitikimas skirtas  - prasmingos bausmės taikymui. Pristatyti įvairūs baudimo būdai, įvardinti bausmių taikymo trūkumai ir pavojai, kaip teisingai  ir tinkamu metu naudoti bausmes. Pabrėžta, kad daugeliu atvejų yra kitų būdų netinkamam vaiko elgesiui stabdyti ir keisti.

Paskutinis  šeštasis susitikimas: žvilgsnis atgal  ir į priekį.  Kiekvieno susitikimo metu buvo užduodami namų darbai, vyko jų aptarimas. Dalyvės dalijosi gerąja patirtimi, drauge analizavo, aptarinėjo sudėtingas vaikų auklėjimo problemas, ieškojo būdų joms spręsti.

Mokymų organizatorės ir dalyvės pripažino, kad visi nori auginti vaikus pozityvesniu, palaikančiu ir apsaugančiu būdu. Įrodyta ir pripažinta, kad tokio ugdymo pasekmė – sveikesni ir kompetetingesni vaikai, o tėvai – labiau pasitikintys savimi. Plenarinio įvertinimo metu  dalyvės įvardijo, kas joms patiko mokymuose, ko išmoko, ką pradėjo taikyti namuose, kas joms patiko grupės darbe, išsakė patarimus, kaip patobulinti kursą: ką galima padaryti geriau kitą kartą.

Mokymų vedėjos  padėkojo visoms už dalyvavimą, pagyrė už atsakingą požiūrį į mokymus, nuoširdumą, bendradarbiavimą. Paaiškino kur prireikus galima gauti informacijos, pagalbos. Visoms palinkėta sėkmės, ypač auginant vaikus ir naudojant pozityvios tėvystės principus.

Informaciją rengė socialinė darbuotoja Birutė Songailienė

Slider