Organizacinė struktūra

orgstrukt 1

Paramos šeimai skyrius

VDC "Pienės pūkas"

Socialinės globos skyrius

Socialinės priežiūros skyrius

Ūkio skyrius