Nuostatai ir vidaus dokumentai

2011 m. lapkričio 24 d. Prienų rajono savivaldybės  tarybos sprendimas Nr.T3-189                pdf

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatai                                                   

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbo vidaus tvarkos taisyklės