Informacija studentams / savanoriams


Socialinių paslaugų centras tapo savanorius  priimančiąja organizacija

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras  nuo 2022 m. balandžio mėnesio iki 2025 m.  balandžio mėnesio  akreditavosi  kaip savanorius priimanti organizacija.

Akreditaciją vykdė Jaunimo reikalų departamentas, kuris įgyvendina valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, stiprinančias jaunimo motyvaciją ir galimybes įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, dalyvauja sprendžiant jaunimo problemas bei plėtoja neformalų ugdymą ir jaunimo socializacijos procesus. Savanoriai savo veiklas vykdys vaikų dienos centre „Pienės pūkas“ ir Neįgaliųjų dienos grupėje.

Kas tai yra jaunimo savanoriška tarnyba (JST)?

JST – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje (statusą galite pasitikrinti priimančių organizacijų duomenų bazėje), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.

Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST Pažymėjimą- dokumentą patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 40 val./mėn.) nenutrūkstama tarnyba suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas.

Centro veiklų tikslinė grupės, kuriose bus vykdoma savanorystė

  • Vaikų dienos centras ,,Pienės pūkas“. Jį lanko 20 vaikų, kurių amžius dominuoja nuo 6-15 metų, Vaikai yra iš šeimų, kurioms taikoma/netaikoma atvejo vadyba. Savanorio veikla bus mišri – tiek individualus, tiek grupinis darbas.
  • Socialinės priežiūros skyrius. Savanoris laukiamas Neįgaliųjų dienos grupėje, kurią lanko 10 asmenų, turinčių proto negalią ar psichikos sutrikimų, amžius svyruoja nuo 20 iki 60 metų ir daugiau. Savanorio veikla galėtų būti mišri – tiek individualus, tiek grupinis darbas.

Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?

      Savanorystė bus vykdoma Sutartyje nustatytu terminu vaikų dienos centre „Pienės pūkas“ ir Neįgaliųjų dienos grupėje.  Paslaugos vaikams pradedamos teikti po pietų nuo 2 iki 5 valandų, neįgaliesiems - centro darbo laiku. Savanoriavimas truktų iki 3 valandų per dieną. Savanoriai galės prisidėti prie kasdienės vaikų ir neįgaliųjų veiklos: tai meninė-kultūrinė veikla,  kulinarijos, dailės, sporto būreliai, darbinė veikla; padėti organizuoti šventes  (šv. Kalėdos, šv. Velykos, Motinos diena), renginius (Tarptautinė neįgaliųjų diena, Tarptautinė vaikų gynimo diena), vaikų vasaros stovyklas. Organizuojant šiuos renginius savanoriai prisideda ruošiant renginių scenarijus, dekoracijas, kvietimus, rūpinasi renginių viešinimu. Savanoriai turi galimybę vesti:

  • renginius, žaidimus, fotografuoti;
  • dalyvauti įvairiuose prevenciniuose mokymuose (smurto, patyčių ir kitos prevencinės veiklos) ir kaupti tolimesnei karjerai reikalingas žinias ir įgūdžius;
  • dalyvauti renginiuose, akcijose kartu su vaikais, neįgaliaisias ir darbuotojais;
  • siūlyti savo idėjas, padėti ruošti įvairias dekoracijas, veiklą, užimti svečius ir pan.

Kokio savanorio organizacija ieško?

Laukiami besimokantys, studijuojantys, profesinės patirties neturintys ar profesiją, darbo vietą keisti norintys jaunuoliai. Mūsų centre labiausiai reikia vyresnio draugo –  žaidimų, užsiėmimų  draugo, patarėjo. Vaikams, kuriems trūksta socialinių, higienos ir bendravimo įgūdžių vyresnio draugo pavyzdys gali tapti labiausiai suprantamu būdu ugdytis šiose srityse. Viena iš prioritetinių veiklų dienos centre – pamokų ruoša. Ne visada vaikai gauna pagalbos ruošiant pamokas namuose, todėl tinkamas požiūris į namų darbų atlikimą ir pagalbą dienos centre, kurį gali išugdyti atėję savanoriai, puiki galimybė savanoriui ugdyti ir ugdytis, išreikšti save veiklose, bendrauti ir įgyti patirties stebint įstaigos darbuotojų naudojamus metodus. Neįgaliųjų dienos grupėje laukimas savanoris galintis suprasti ir palaikyti suaugusį neįgalų asmenį jo dienos centre veiklose

Savanoriai turėtų turėti atsakingi, motyvuoti, tolerantiški, kūrybingi. Gebėjimas bendrauti su vaikais ir neįgaliaisiais –  būtų privalumas.

Laukiame tokių jaunuolių, kurie nori padėti kitiems, tuo pačiu ir sau. Norėtų keisti ir keistis. Skatinama ilgalaikė savanorystė.

Organizacija vienu metu gali priimti 4 savanorius.

 Jeigu norite savanoriauti ar atlikti praktiką, kreipkitės į Socialinės priežiūros skyriaus vadovę Astą Graužinienę.

Tel. (8 319)  52 576;  Mob. 8 697 42 087.

el. p. liuda.seskuviene@prienuspc.lt ir asta.grauziniene@prienuspc.lt